Autokoulu Strada Oy – Vantaa, Helsinki, Nurmijärvi

Autokoulu Strada Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Evästeet. Käytämme evästeitä
Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Autokoulu Strada Oy
Y-tunnus: 0645120-8
Osoite: Uomatie 4, 01600 Vantaa
Puhelin: 010 320 5890
Sähköposti: toimisto@strada.fi
Internet: www.strada.fi
Yhteyshenkilö: Jenni Kuusisto, toimisto@strada.fi

Rekisterin nimi
Autokoulu Strada Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaiden osalta käsittelemme seuraavia henkilötietojen ryhmiä:

  • Henkilötiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yritysasiakkaiden osalta yrityksen tiedot, kuten y-tunnus ja yhteystiedot
  • Opetus- ja tutkintotiedot, mukaan lukien palveluiden käyttöön ja kyselyvastauksiin perustuva oppimisprofiili
  • Laskutustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Yhteydenotot ja palautteet
  • Muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Potentiaalisista asiakkaista käsittelemme pääsääntöisesti seuraavia henkilötietojen ryhmiä:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yritysasiakkaiden osalta yrityksen tiedot, kuten y-tunnus ja yhteystiedot

Lisäksi keräämme palveluiden käytöstä tietoja automaattisesti palvelinlokien ja evästeiden avulla.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Tietoja käsitellään Asiakkaan koulutukseen osallistumista, yhteydenottoa sekä koulutussopimusta varten. Tietoja käytetään tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Asiakas voi peruuttaa antamansa markkinointisuostumuksen milloin tahansa. Sivuston seurantaa varten käytämme Googlen Analytics -palvelua.

Tietojen säilytysaika
Asiakkaan tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaan oikeudet
Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot, ja asiakkaan pyynnöstä voidaan oikaista, täydentää tai poistaa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Lakisääteisten perustein tallennettujen koulutustietojen kohdalla noudatetaan
voimassa olevaa lainsäädäntöä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi

Tietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kuin viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tekijänoikeudet
Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Autokoulu Strada Oy:llä. Kaikki oikeudet pidätetään. Autokoulu Strada Oy ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista. Autokoulu Strada Oy ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.